Úvod > Okna > Certifikáty

Certifikáty výrobků FenStar

Okna a dveře FenStar splňují všechny mezinárodních standardy pro jejich výrobu. Technické vlastnosti výrobků byly prozkoušeny nezávislými zkušebnami, které jejich kvalitu potvrzují vydáním podrobných protokolů a certifikátů.

Vzhledem k tomu, že hlavní prodeje směřuje na francouzský trh, jsou výrobky FenStar certifikovány zkušebnou Centre Scientifigue et technigue du Batiment (CSTB), která klade důraz zejména na jejich vysokou kvalitu.
Nad rámec požadavků mezinárodních norem, CSTB pravidelně kontroluje přímo ve výrobě nejen vlastní kvalitu výrobků, ale i úroveň systému řízení.

O vysoké úrovni firmy zejména v oblasti kvality svědčí zařazení zkušebních pracovišť přímo do výrobního procesu. Zkoušky pevnosti svařených profilů, vodotěsnosti, průvzdušnosti a zatížení větrem se provádí na kalibrovaných zařízeních na úrovni firem autorizovaných k této činnosti. Výsledky zkoušek se evidují v protokolech a umožňují neustálé zlepšování kvality vyráběných oken a dveří.      

FenStar tak podtrhuje jednu ze svých hlavních priorit, a to neustálé zvyšování technické hodnoty výrobků.

FenStar má jako jedna z mála firem tohoto oboru certifikáty na třídy bezpečnosti WK1 i WK2, a to jak pro okna, balkonové dveře tak i posuvné balkonové dveře PSK. Díky tomu je zařazena do programu Bezpečná okna.

Vzhledem k tomu, že splňujeme požadavky definované certifikací CSTB, je společnost FenStar zapsána a prezentována na stránkách www.fenetres-nf.fr

                               

 

 

Kontaktujte nás

Tel. +420 544 146 111 / 843
E-mail: obchod@fenstar.com

Vyhledat nejbližší prodejnu

Najdete nás na 10-ti obchodních místech
po celé České republice.

Vyrobila