Úvod > Výroba > Ekologie

Výroba plastových oken a dveří v souladu s ochranou životního prostředí

Vzniku odpadu se v rámci své výrobní činnosti neubrání žádná společnost. FenStar, s ohledem na ochranu životního prostředí, dodržuje při výrobě oken a dveří několik velmi důležitých aspektů a negativní dopady se snaží co nejvíce eliminovat.

 • Plastové profily bez olova, stabilizace PVC kalciem a zinkem
  • Problematika přítomnosti nebezpečných látek v PVC profilech je často diskutovaným tématem. Již v roce 1997 nařídila Evropská komise podrobnou analýzu působení PVC na životní prostředí a lidské zdraví. Výsledkem bylo absolutní vyloučení olova a kadmia z výrobních procesů do roku 2015.
  • Společnost FenStar již tuto podmínku splňuje a používá pro výrobu oken i dveří PVC profily, které jsou vyráběny v souladu s výše uvedenou podmínkou bez přísad olova a kadmia.
  • Škodlivé látky byly nahrazeny zinkem a vápníkem, které nepředstavují pro lidské zdraví a životní prostředí hrozbu. PVC profily používané pro výrobu plastových oken a dveří FenStar jsou 100% recyklovatelné.
 • Používání ekologicky nezávadných tavných lepidel
  • Pro barevnou úpravu oken je nutné PVC profily kašírovat, tj. potahovat barevnými fóliemi. K lepení jsou používána tavná lepidla, která nejsou toxická a nezatěžují životní prostředí.
  • Přechod na nový, ekologicky šetrný způsob lepení přispěl nejen ke zkvalitnění ovzduší a ekologie v samotné výrobě, ale měl také příznivý dopad na zkvalitnění ovzduší v širokém okolí a životní prostředí obecně.
 • Třídění odpadů
  • Program nakládání s odpady a druhotnými surovinami splňuje FenStar díky spolupráci s rozsáhlou sítí firem, které tříděný odpad pravidelně recyklují či upravují pro další využití.
  • Na výstupu výroby jsou nejen kvalitní okna a dveře, ale také pečlivě vytříděný odpad. Jedná se především o materiály, jako jsou plastové odřezky, hobliny, fólie, železo, sklo, hliník a papír.
  • Více jak 80% hmotnosti všech vznikajících odpadních složek je předáváno k dalšímu průmyslovému zpracování.
 • Pravidelná kontrola z oboru životního prostředí
  • Na dodržování platných norem týkající se ovzduší, nakládání s odpady aj., dohlíží interně vyškolený auditorský tým. V naší společnosti probíhají pravidelné kontroly Inspekce MŽP, která vydává protokoly o dodržování platných norem týkající se ovzduší, nakládání s odpady aj.
  • Výsledky měření i audity v oblasti ekologie a ŽP jsou ve FenStaru na velmi dobré úrovni a odpovídají legislativnímu nařízení.
 • Ekologický štítek
  • Od ledna r. 2013 mají výrobci otvorových výplní (oken i dveří), v souladu s doporučením ES dle platné legislativy, povinnost označit každý výrobek odpovídajícím štítkem.
  • Ekologický štítek je hodnotícím ukazatelem úrovně uvolňování nebezpečných látek do ovzduší.
  • Výrobky FenStar splňují nejvyšší tedy nejekologičtější třídu A+.
 • Profily s regenerátem
  • Dle platné evropské legislativy musí výrobce plastových profilů používat cca 15% recyklovatelného PVC materiálu. FenStar do své výroby postupně zavádí profily s regenerátem a podtrhuje tak důraz na ochranu životního prostředí.
  • Regenerát je umístěn ve středové části profilů tzn., že z žádného pohledu není vidět a nenarušuje tedy estetický vzhled okna. 
  • Jedná se o materiál stabilizovaný bez olova, jehož vlastnosti jsou, dle mezinárodních výzkumů a hodnocení shodné s  PVC profily bez regenerátu.   

 

Kontaktujte nás

Tel. +420 544 146 111 / 843
E-mail: obchod@fenstar.com

Vyhledat nejbližší prodejnu

Najdete nás na 10-ti obchodních místech
po celé České republice.

Vyrobila