Úvod > Okna > Energetická náročnost

Energetická náročnost oken  

FenStar je jedna z prvních firem na evropském trhu oken a dveří, která pro své výrobky uvádí Etiketu energetické náročnosti.

Umožňuje tak zájemci o konkrétní systém velmi rychle zjistit jeho energetickou náročnost.

Neúsporné domy a byty s vyšší energetickou náročností budou ztrácet na ceně. Naopak energeticky úsporné nemovitosti se stanou vyhledávanou investicí.

FenStar svým zákazníkům nabízí ke každé realizované zakázce vypracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), který je povinnou součástí každého stavebního řízení.

Informaci o třídě energetické náročnosti oken a dveří, nabízí FenStar k těmto systémům:

Podrobné informace k energetické třídě okenních systémů FenStar obdržíte u obchodního zástupce společnosti.

Jak porozumět etiketě energetické náročnosti?

Stupnice roční energetické bilance

  • V zimním období je posuzovaný výrobek, vzhledem k jeho tepelně izolačním vlastnostem a tedy náročnosti na vytápění interiéru, zařazen do jedné ze sedmi tříd (A až G) od „velmi úsporné“ (A) až po „mimořádně neúspornou“ (G). Tato barevná škála ukazuje roční energetickou bilanci neboli dopad na celkovou spotřebu energie hodnocené budovy za rok.
  • V letním období je hodnocen dopad na letní komfort, tzn. náročnost ochlazovat interiér v letních měsících. Hodnota „G – mimořádně neúsporná“ vyjadřuje nejvyšší energetickou náročnost na ochlazování interiéru, hodnota „A – velmi úsporná“ naopak nejnižší, tedy nejekonomičtější variantu potřeby ochlazovat interiér.

A – velmi úsporná    E – neúsporná
B – úspornáF – velmi neúsporná
C – vyhovujícíG – mimořádně neúsporná         
D – nevyhovující

Uw – součinitel prostupu tepla na celé okno
Ug – součinitel prostupu tepla izolačním dvojsklem

Okna a dveře jsou významnými tepelně izolačními prvky celého domu či bytu. Při výpočtu celkové energetické náročnosti budovy hrají velkou roli, neboť okny se může ztratit až 30 % energie.

Proto jsou jejich tepelně izolační vlastnosti obzvláště důležité. Přenos energie oknem však není pouze ztrátový. Díky průhlednosti skla se do interiéru přenáší přirozené světlo a teplo ze slunečního záření, čímž jsou dosahovány energetické zisky.

Tepelná izolace okna je přirozeně závislá na typu izolačního skla, těsnosti a materiálu, ze kterého je vyroben rám a křídlo. Příslušenství, jako jsou rolety, venkovní žaluzie či rolety jsou též významnými prvky zlepšující tepelnou ochranu.

Podle obecně platných pravidel lze jednoduchým výpočtem (dle ČSN 73 0540) zjistit třídu energetické náročnosti obálky budovy, vč. oken a dveří.

Tato je jedním z dílčích výstupů, které jsou podpůrné pro zásadní dokument, a tím je Průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Povinnost zpracovávat tento průkaz vyplývá ze Zák. č. 318/2012 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013. Týká se prakticky všech objektů určených k bydlení, prodeji, pronájmu a rekonstrukci.

Cílem zavádění energetických průkazů je snížit spotřebu energií a emisí CO2 všeobecně. Energetická náročnost oken a dveří je jedním z faktorů, který značně ovlivňuje energetickou bilanci celého domu či bytu.

 

Kontaktujte nás

Tel. +420 544 146 111 / 843
E-mail: obchod@fenstar.com

Vyhledat nejbližší prodejnu

Najdete nás na 10-ti obchodních místech
po celé České republice.

Vyrobila