Úvod > Výroba > Výroba

Výrobní hala

Výrobní hala je strategickou částí společnosti. Celková plocha činí přes 12 000 m2 a její výrobní kapacita činí více jak 500 ks okenních jednotek za den.

Všechny prostory a jednotlivá pracoviště jsou vytápěny na teplotu min. 19°C, účelově pro  zachování optimálních vlastností skladovaných i zpracovávaných materialů. S ohledem na požadovaný rozvoj investovala roce 2011 společnost do modernizace strojového vybavení vice jak 2,5 mil. €. Do provozu byly uvedeny nové plně automatizované linky a celkové členění výrobní haly tak bylo podstatně  změněno.

Zhruba ¼ celkové plochy zahrnuje 3 sklady (sklad profilů, sklad skel a sklad kování) a zbytek plochy zahrnuje vlastní výrobu a specializovaná střediska jako jsou kašírovna, ohýbárna profilů, hliníkárna či pracoviště k výrobě atypických tvarů oken či dveří.
Společnost vlastní  5 plně automatizovaných linek na svařování i frézování materiálů, které díky počítačovému řízení a přesné technické specifikaci zajistí výrobu celého rámu i křídla dveří či oken bez nutnosti dalších pracovních zásahů.

Na dalších pracovištích poté dochází k úplné kompletaci výrobků, tj.doplnění příslušenství (rolety, parapety, spojovací, rozšiřovací či podkladové profily, příčky apod.), okování a finálnímu zasklení.
Všechna pracoviště jsou řízena počítači a navzájem propojena dopravníky, které přepravují polotovary bez lidského zásahu, čímž je eliminováno riziko jejich poškození.

Za zmínku jistě stojí také samostatné pracoviště Ohýbárna, díky němuž FenStar posouvá tvůrčí hranice výroby atypických oken či dveří daleko za standard.  Pomocí ohýbacího stroje je zajištěna perfektní kvalita zpracování a precizní provedení.

Dalším významným pracovištěm je Kašírovna, kde jsou profilové systémy pro výrobu oken či dveří FenStar potahovány barevnými fóliemi. FenStar nabízí bezkonkurenční výběr barev i dekorů dřeva. Více informací o barevném provedení a možných kombinací naleznete zde.

FenStar svým zákazníkům nabízí možnost výroby nejen plastových oken či dveří, ale i variantu výrobků z hliníku. Pro zpracování výrobků v tomto provedení FenStar disponuje samostatnými prostory, ve kterých jsou tyto výrobky kompletně realizovány.

Výroba oken a dveří FenStar®

Společnost FenStar dbá na to, aby výroba produktů probíhala v souladu s ochranou životního prostředí a dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Při výrobě barevných oken (kašírování) se používají tavná lepidla bez toxických látek, vzduch je filtrován a zplodiny se likvidují dle platných norem. Odřezky profilů vzniklé při výrobě jsou kompletně recyklovány. Výroba oken a dveří probíhá ve společnosti FenStar z profilů bez použití olova a jiných nebezpečných látek.

Výrobky

Široká paleta výrobků zahrnuje okna a dveře ze 3 až 7 komorových profilů, které svými vynikajícími technickými vlastnostmi splňují celou škálu požadavků, počínaje pro účely rekonstrukcí objektů až po ty nejnáročnější u nízkoenergetických budov. Samostatnou kapitolu produkce představují hliníkové vchodové dveře z patentovaného profilového systému FenStar® ALU.
Výrobky FenStar® nejsou vnímány pouze jako otvorové výplně, ale všechny okna i dveře odráží individuální styl a dokreslují architekturu domů.
Rozmanitosti možných kombinací a tvarů nejsou kladeny žádné meze. FenStar je připraven nabídnout řešení všech individuálních požadavků týkající se vzhledu, členění, tvarů i barevnosti.

       

Výrobní stroje

V roce 2011 společnost investovala do modernizace výrobního závodu více jak 2,5 mil. Eur. Do provozu byly uvedeny nové automatizované linky, jako jsou nářezové a obráběcí centrum, přesné svářečky a CNC frézy, poloautomatický šroubovák kování křídel, automatické manipulátory rozpracovaných zakázek, zasklívací linka a mnoho dalších doplňků strojů od renomovaných výrobců Schirmer a Urban.

 

 

Kontaktujte nás

Tel. +420 544 146 111 / 843
E-mail: obchod@fenstar.com

Vyhledat nejbližší prodejnu

Najdete nás na 10-ti obchodních místech
po celé České republice.

Vyrobila